Kde začína prebudenie - 13. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Kde začína prebudenie – 13. apríl
13. apríla 2022
Play

Ezdráš si totiž umienil skúmať zákon Hospodinov, zachovávať ho a učiť Izrael ustanoveniam a právam.“ (Ezd 7:10)

Keď boli Židia prepustení z babylonského zajatia, veci pôvodne začali dobre. Boli vedení Ezdrášom a nanovo postavili chrám v Jeruzaleme. No ľudia trochu ochladli. Horlivosť, ktorá by tam mala byť, nebola prítomná.

Medzitým múry Jeruzalema zľahli v ruinách. Preto sa Boh dotkol Nehemiášovho srdca. Bol kráľovým pohárnikom. Viedol druhú vlnu ľudí, aby znova vybudovali mestské hradby. Ľudí to znova prebralo k životu.

Ezdráš čakal na to, čo urobí Boh. Biblia vraví, že študoval Boží zákon, aby ho konal a učil v Izraeli. Ezdráš sa taktiež modlil. Povedal: „Bože môj, pýrim sa a hanbím pozdvihnúť, Bože môj, svoju tvár k Tebe, lebo naše neprávosti sa rozmnožili až nad hlavu a naše previnenie vzrástlo až k nebu. (Ezd 9:6)

V Ezdrášovom zbožnom živote nenachádzame veľa hriechu, a predsa použil slová naše hriechy. Vyvstáva nám tu dôležitá pointa: prebudenie začína u teba. Začína vtedy, keď si uvedomíš, že Boh chce prebudiť teba osobne.

Bolo v tvojom kresťanskom živote obdobie, keď bola tvoja vášeň pre Krista silnejšia? Ak áno, potrebuješ duchovné prebudenie. Bolo v tvojom živote obdobie, keď si čítal Božie slovo vernejšie a v cirkvi si bol angažovanejší, než si teraz? Ak áno, potrebuješ osobné duchovné prebudenie. Bolo v tvojom živote obdobie, keď si evanjelium šíril viac a skutočne si vyhľadával príležitosti na šírenie Ježišovho posolstva medzi ľuďmi? Ak áno, potrebuješ osobné duchovné prebudenie.

Skôr než nastane novodobé prebudenie v cirkvi, musí nastať prebudenie v tebe.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.