Keď Boh za nás, kto proti nám? - 12. jún - evs.sk

Zamyslenia

Keď Boh za nás, kto proti nám? – 12. jún
12. júna 2021
Play

Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rímskym 8:31

Boh nezaobchádza so všetkými svojimi deťmi rovnako. Priebeh života väčšiny z nás sa veľmi líši. Poznáme dobré aj zlé časy. Z času na čas sa zdá, akoby všetci a všetko bolo proti nám. Vtedy nie je ľahké zvládať tieto dni. Ľudia to nechápu. Tvoje vysvetlenia nechápu. Bojuješ proti múru a nevidíš cestu von. Ľudia ti pripisujú pohnútky, ktoré si nikdy nemal. Cítiš sa zranený vo svojom najhlbšom vnútri. Tiež vieš, čo znamenajú vlastné výčitky. Možno sú to tie najhoršie. Nevidíš na sebe nič, s čím by si bol spokojný. Sám seba odsudzuješ. Za všetkým stoja duchovné sily zla. Ich vodca je nepriateľom duše. Chce vyčerpať tvoju dušu. Chce, aby si si zúfal a začal sa báť, že uspeje. Čo urobíš? Keď‘ Boh za nás, kto proti nám? Veľa toho môže byť proti nám. Čo však všetci protivníci znamenajú pred Bohom? Nič nezmôžu. Boh potlačí všetky ich útoky pod svoj plán záchrany. Zariadi, aby všetky veci slúžili na tvoje dobro. Pavol vraví, že nás pokladajú za ovce na zabitie. Nie je ľahké byť ovcou v deň, keď ju majú zabiť. Nech nás za čokoľvek považujú a akémukoľvek zaobchádzaniu sme vystavení, skrze Toho, ktorý nás miluje, sme viac než víťazi. Faktom je, že Boh je za nás. A jedného dňa pred Ním padnú na kolená všetky sily a mocnosti. Ježiš zlomil každú moc. On je Víťaz. Dnes to ešte nevidíme, ale čoskoro sa to ukáže. Ak je Ježiš tvoj osobný Spasiteľ, potom je Boh za teba. Si v Ňom a Boh s tebou zaobchádza ako so svojím Synom. Nikto a nič ti neublíži. Je tvojou ochranou v živote, smrti a naveky.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.