Keď je zlyhanie dobré - 29. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Keď je zlyhanie dobré – 29. apríl
29. apríla 2023
Play

„Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ Kazateľ 2:11

Je úspech to najdôležitejšie v živote? To záleží od toho, ako definujeme úspech. Mnoho ľudí dosahuje svoje ciele, ale akú cenu za to zaplatili? Podviedli a zradili? Zapreli princípy a obetovali vlastnú bezúhonnosť? Zanedbávali rodinu a priateľov či aj úplne opustili Boha? Možno sú úspešní. Ale v konečnom dôsledku zlyhali. Úspech môže byť formou zlyhania.

Kráľ Šalamún, ktorý bol tak trochu na hriešnom žúre, povedal: „Čokoľvek si moje oči zažiadali, neodmietol som im; svojmu srdcu som neodoprel nijakú radosť; lebo moje srdce malo radosť zo všetkej svojej námahy; a to mi bolo odmenou za všetku moju námahu. Vtedy som obrátil pozornosť na všetky diela, ktoré moje ruky vykonali, a na námahu, ktorú som vynaložil na ich vykonanie, a hľa – to všetko bola márnosť a honba za vetrom; z ničoho niet úžitku pod slnkom.“ (Kaz 2:10-11) Videl to všetko, všetko to urobil, a nenaplnilo ho to.

Môže sa nám stať horšie ako neuspieť. Môžeme uspieť a sami byť hrdí na svoje úspechy. Môžeme uspieť a uctievať úspech, a nie Toho, kto nám ho pomohol dosiahnuť.

Niekedy môže byť neúspech dobrý, pretože sa môžeme poučiť zo svojich chýb. A neúspech môže byť dobrý, aj keď urobíme niečo, čo je zlé – ak sa z toho poučíme a ak sa naučíme „ísť vpred cez neúspech“.

To znamená, že keď urobíme niečo zlé a okúsime trpké dôsledky, povieme: „Naozaj to už nechcem urobiť znovu.“ Preto si v živote postavíme zábrany, robíme preventívne opatrenia, aby sme nikdy viac nespadli do rovnakej pasce. Ak je to tak, potom sme sa z našich zlyhaní niečo naučili.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.