Keď sa lovec stal korisťou - 31. október - evs.sk

Zamyslenia

Keď sa lovec stal korisťou – 31. október
31. októbra 2023
Play

„Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal.“ (F 3:7-8)

V Severnej Karolíne je mesto Mocksville (mesto posmeškov), a tam som sa kľudne mohol narodiť, keďže predtým, ako som sa stal kresťanom, som sa rád vysmieval iným ľuďom. Ale keď som odovzdal svoj život Kristovi, bol som šokovaný, keď sa mi ľudia začali vysmievať. Vysmievali sa mi kvôli mojej viere v Ježiša Krista.

Predtým, ako sa stal Kristovým nasledovníkom, bol apoštol Pavol pravdepodobne najpyšnejším človekom v okolí, plný seba samého a svojich úspechov, vedomostí a schopností. Časom ho však naplnila pokora.

Hneď po svojom obrátení začal Pavol v Damasku hlásať evanjelium. Bol taký mocný a presvedčivý, že ho náboženskí vodcovia chceli zabiť. Keď sa to dozvedeli kresťania, zosnovali plán, ako ho prepašovať z mesta. Vložili ho do koša a v noci ho spustili cez mestské hradby.

Pavlovo meno pred tým, ako sa stal kresťanom, nám umožňuje nahliadnuť do jeho vtedajšieho života. Saul bolo meno prvého izraelského kráľa. Bolo to rešpektované a mocné meno. Ako kresťan však prijal meno Pavol, čo znamená „malý“. Bolo to, ako zmeniť si meno zo Dlháňa na Krpca. Ukazovalo to, že Pavol sa stal mužom pokory. Z lovca sa stala korisť. Muž, ktorý prenasledoval iných, bol sám prenasledovaný.

Boh však Pavla premenil. Boh si ho chcel mocne použiť, ale najprv ho musel pripraviť. Pán tak Pavla pokoril a pripravil ho na úlohu, ktorá ho čakala.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.