Keď život nedáva zmysel - 15. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Keď život nedáva zmysel – 15. apríl
15. apríla 2024
Play

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2K 4:17)

Keď bola moja vnučka Stella batoľa, vzal som ju do obchodu s mrazenými jogurtmi. Učila sa utierať si ústa obrúskom a bolo zábavné pozorovať, ako si odhryzla z jogurtu a potom si utrela ústa. Potom však zbadala na chodníku obrúsok a natiahla sa, aby ho zdvihla.

„Stella, nie!“ povedal som. „To je špinavý obrúsok. Vezmeme ti čistý.“

Zmätene sa na mňa pozrela. Nechápala, prečo ten obrúsok nie je dosť dobrý. Ale ja som to pochopil, pretože som bol o niečo múdrejší ako ona.

To isté platí aj o našom vzťahu s Bohom. On je múdrejší ako my. A keď nám Boh povie, aby sme niečo nerobili, má na to dobrý dôvod.

Aj keď práve teraz prechádzame niečím ťažkým, musíme si uvedomiť, že Boh nás miluje. Apoštol Pavol napísal:  „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy.“ (2K 4:17)

Satan však bude túto pravdu spochybňovať. Tak to bolo aj v prípade Jóba, ktorého priatelia v podstate povedali: „Boh Jóba evidentne nemá rád. Inak by ho tieto nešťastia nepostihli. Jób sa musel dopustiť nejakého ťažkého hriechu.“

Avšak pravý opak bol pravdou. Boh o Jóbovi povedal: „Všimol si si môjho služobníka Jóba? Lebo na zemi nieto jemu podobného, bezúhonného, úprimného, bohabojného muža, ktorý by sa stránil zlého.“ (Jób 1:8)

Satan použil rovnakú metódu v rajskej záhrade, keď Eve v podstate povedal: „Keby ťa Boh naozaj miloval, dovolil by ti jesť z ktoréhokoľvek stromu v záhrade.“ Bola to však lož.

Musíme si uvedomiť, že Boh nás miluje a vždy sa stará o náš večný prospech.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.