Komôrka - 15. jún - evs.sk

Zamyslenia

Komôrka – 15. jún
15. júna 2022
Play

“…modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6

Pán Ježiš hovorí, že keď vojdeme do svojej komôrky, stretneme tam nášho nebeského Otca.

Ten, kto ide do ústrania, aby sa rozprával s Bohom, nekoná tak nikdy zbytočne. Boh nie je ďaleko, On je práve tam, kde Ho hľadáme. “Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.” (Ž 145:18)

Keď sa ideš modliť, stále na to pamätaj. Musíš dôverovať Božiemu Slovu a nie vlastným pocitom. Môže sa stať, že tvoje pocity protestujú a zdá sa ti úplne nevhodné modliť sa. Ale keď ideš do ústrania, aby si stretol Boha a modlil sa k Nemu, môžeš si byť istý, že On je tam. Keď sa modlíš, hovor s Ním otvorene a úprimne. Nazvi svoj hriech pravým menom. Niečo to síce stojí, ale oplatí sa hovoriť otvorene a povedať pravdu takú, aká je. Povedz: klamal som, kradol som, spravil som veľa iných nesprávnych vecí, som nečistý a zlý, plný seba vyvyšovania a pokrytectva, nikto mi nemôže dôverovať, atď. Budeš zhrozený sám zo seba a objavíš, že si oveľa horší, než si si myslel. Ale takáto tvoja modlitba je v nebi veľmi dobre prijatá.

Kresťania, ktorí žijú blízko Boha, vedia najlepšie, akí sú. Majú o sebe nízku mienku, a preto sú tak blízko primknutí k Pánovi Ježišovi.

Tí, ktorí takto rozprávajú o sebe pred Bohom, nachádzajú veľkú odvahu položiť všetky veci v modlitbe pred Neho. Dostávajú predivnú istotu, že ich Boh počuje a ich modlitby sú Ním prijaté.

Taká modlitba nie je bez následkov. Náš Otec, ktorý je v skrytosti, nám odplatí.

Na kresťanovi je vidno, či je často vo svojej komôrke. A je viditeľné aj to, keď tam nechodí.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.