Kompromis neosloví nikoho - 27. november - evs.sk

Zamyslenia

Kompromis neosloví nikoho – 27. november
27. novembra 2023
Play

„… lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul.“ (2Pt 2:8)

Keď sa Lót stal zajatcom vo vojne, s ktorou nemal nič spoločné, Abrahám zasiahol. Zostavil armádu z viac ako tristo vycvičených mužov, zaútočil a Lóta zachránil.

Mohli by sme očakávať, že Lót povie: „Strýko Abrahám, ďakujem ti. Obrátim sa k Bohu a budem mať vieru, akú som nikdy predtým nemal.“

Namiesto toho sa Lót presťahoval do Sodomy. A v Prvej knihe Mojžišovej, kapitole 19 ho nachádzame sedieť pri bráne mesta. To znamená, že Lót bol jedným z vodcov Sodomy. Musíme sa zamyslieť, aké kompromisy urobil, aby sa tam dostal.

Graham Scroggie napísal, že kompromisy „nás nabádajú mlčať, keď by sme mali prehovoriť kvôli strachu, že niekoho urazíme; nabádajú nás chváliť, keď si to nezaslúžia, aby sme si udržali priateľov.“

Lót nepotiahol ľudí zo Sodomy nahor, ale oni ho stiahli dolu. On ich neovplyvňoval; oni ovplyvňovali jeho. A Lót bol vyčerpaný.

Biblia nám hovorí: „Ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul.“ (2Pt 2: 7-8)

Inými slovami, Lót tam žil a nenávidel to. Nikoho neoslovil a zostal tam, hoci mal odísť.

Nachádzaš sa v podobnej situácii? Nikoho neťaháš hore, ale ostatní ťahajú dole teba? A s pribúdajúcimi dňami, mesiacmi a možno aj rokmi je to čoraz horšie.

Je veľmi dôležité uvedomiť si, že kompromis nikoho neosloví. Ak znižujeme svoje štandardy, aby sme rozšírili svoj dosah, potom porážame svoj cieľ.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.