Kráčaj po rovnakej ceste - 7. december - evs.sk

Zamyslenia

Kráčaj po rovnakej ceste – 7. december
7. decembra 2023
Play

„Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.“ (Mt 9:9)

Vieš si predstaviť, že by sa kresťanom stal niekto, o kom si presvedčený, že sa ním nikdy nestane; bol by v kostole, spieval by bohoslužobnú pieseň, čítal by Bibliu a nasledoval Pána? Biblia rozpráva príbeh človeka, od ktorého nikto nikdy nečakal, že by sa  stal kresťanom. Volal sa Matúš a prežil nečakané a okamžité obrátenie. V jednom okamihu opustil svoj svet, ako ho poznal.

Prečo došlo v Matúšovi k takej okamžitej zmene? Keď sa pozrieme na jeho život, nenájdeme žiadny záznam o tom, že by s ním Ježiš viedol nejaký rozhovor predtým, ako ho povolal. Nevieme o žiadnom okamihu, keď by Matúš videl zázrak, ktorý by vykonal sám Pán.

Napriek tomu Matúš reagoval na dve slová, ktoré navždy zmenili jeho život: „Nasleduj ma.“  A Matúš to aj urobil.

Matúš vykonával povolanie, ktoré sa páčilo len málokomu. Bol vyberačom daní, mužom, ktorý pracoval pre Rím a zradil vlastný ľud. Matúš však pochopil význam Ježišových slov. A keď Ježiš povedal Matúšovi, aby ho nasledoval, Matúš bol pripravený to urobiť.

V pôvodnom biblickom jazyku „Nasleduj ma“ znamená „Kráčaj so mnou po rovnakej ceste.“ Je tiež v prítomnom čase, ktorý prikazuje začiatok nejakej činnosti a jej zvyčajné pokračovanie. Ak to všetko zhrnieme, Ježiš tým chcel povedať: „Žiadam ťa, dokonca ti prikazujem, aby si ma nasledoval každý jeden deň.“

Ježiš nám práve teraz hovorí to isté. Poďme spolu kráčať po rovnakej ceste. Vydajme sa na túto cestu životom spoločne. Dokončime to, čo sme začali. Mnohí začínajú nasledovať Krista s veľkým nadšením, aby to neskôr vzdali. Apoštol Pavol však hovoril o tom, že svoj beh dokončí s radosťou (pozri Sk 20:24).To by malo byť cieľom každého Ježišovho nasledovníka.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.