Kresťanstvo nie je záplatou - 28. február - evs.sk

Zamyslenia

Kresťanstvo nie je záplatou – 28. február
28. februára 2024
Play

„Nikto nepláta staré rúcho záplatou z nového súkna; veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia.“ Evanjelium podľa Matúša 9:16

Kresťanstvo nie je záplata. Existuje veľa ľudí, ktorí veria, že je.

Myslia si, že je to slávnostná záplata na šedú a monotónnu existenciu. V živote alebo pri životných udalostiach človek využíva cirkev. Je to spojenie s nadprirodzenými vecami. Cirkev má vyššiu vážnosť ako radnica. Pocit slávnosti a vážnosti je zabezpečený, keď do toho zahrnieme kostol.

Ini si myslia, že kresťanstvo je náplasťou na útechu chorým, starým a osamelým, pomoc pre slabých ľudí, ktorí sa nedokážu vyrovnať so životom.

Ďalší si myslia, že úlohou kresťanstva je vysvetliť všetko nezrozumiteľné. Život môže vyzerať chaoticky a nesúrodo. Preto musí kresťanstvo priniesť základ existencie človeka.

Ježiš neprišiel preto, aby nás zaplátal. Pravdou je, že investoval veľa; je však hrozné, ak sa z výnimočného daru spraví bežná vec. Človek tak minie najväčší Boží dar.

Ježiš nám pomáha prejsť životom. Chvála Mu za to! Ale to nebol dôvod Jeho príchodu. Chce ťa zachrániť pred Božím hnevom. Peklo je to, z čoho musíš byť vytrhnutý. Ježiš chcel, aby Boží súd dopadol na Neho, a nie na teba. Preto zomrel na Golgote prekliaty Bohom namiesto teba.

To ty si mal visieť na kríži. Ty si mal volať: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Ty si mal byť pod zatvoreným nebom bez odpovede a v tme.

Napriek tomu Ježiš zaujal tvoje miesto. Preto sa môžeš vierou v Neho znovuzrodiť.

Ježiš ťa zachránil pred najstrašnejšou situáciou zo všetkých: pred stretnutím s Bohom s hriechmi, ktoré neboli odpustené.

Kresťanstvo nie je záplatou na niečom starom. Kresťanstvo je Ježiš — Spasiteľ a Vykupiteľ stratených hriešnikov.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.