Kristus je náš Utešiteľ - 1. marec - evs.sk

Zamyslenia

Kristus je náš Utešiteľ – 1. marec
1. marca 2024
Play

„… o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?“ (Lk 11:13)

Predtým, než Kristus opustil Svojich učeníkov, zasľúbil, že pošle Utešiteľa, ktorý im pomôže v skúškach, starostiach a nástrahách života. Slovo utešiteľ znamená „ten, ktorý pomáha po boku.“ On je Duch Svätý, mocná tretia osoba Trojice. V momente tvojho znovuzrodenia sa ti usídli v srdci. Možno ho tam emocionálne necítiš, musíš však cvičiť svoju vieru. Ver tomu! Prijmi to ako fakt viery! Je v tvojom srdci, aby ti pomohol. Hovorí sa, že On rozlial Božiu lásku do našich sŕdc.  On produkuje ovocie Ducha: „lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Toto ovocie nemôžeme vyprodukovať vlastnou silou. Je stvorené nadprirodzene, Duchom Svätým, ktorý žije v našich srdciach!

Modlitba dňa

Všemohúci Pane Bože, chválim Ťa za Tvojho Svätého Ducha, ktorý ma chráni a udržiava na všetkých mojich cestách.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.