Kto zvíťazí - 23. máj - evs.sk

Zamyslenia

Kto zvíťazí – 23. máj
23. mája 2023
Play

„Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi.“ (Zjav 3:5)

Biele šaty, to je dokonalá spravodlivosť, ktorú máme v Pánovi Ježišovi.

Spôsobuje, že ten, kto zvíťazí, bude stáť v dokonalom Božom kráľovstve dokonalý a čistý. Taký, ako Pán Ježiš. Naše mená sú od počiatku zapísané v knihe života zabitého Baránka. (Zjav 13:8) Keď sa človek neobráti k Bohu, bude jeho meno z tejto knihy vymazané. To isté sa deje, keď kresťan odíde od Boha. Aj keby mal človek povesť ako živý, ale bol by duchovne mŕtvy, bude jeho meno vymazané z knihy života, ak sa včas neobráti. Ten, kto zvíťazí, jeho meno nebude vymazané.

„Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevyjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno.“ (Zjav 3:12)

Mať na sebe napísané Božie meno, to znamená byť označený ako Boží majetok. Ten, kto zvíťazí, bude označený ako príslušník nového Jeruzalema, dokonalého Božieho kráľovstva. Bude označený aj Ježišovým menom, ako Ježišovo vlastníctvo. Ten, kto zvíťazí, príde domov, do dokonalého Božieho kráľovstva.

„Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne.“ (Zjav 3:21)

Toto ďaleko presahuje naše myšlienky a naše slová!

Je to konečným cieľom spásy a výrazom dokonalej svätosti.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.