Len to ži - 25. október - evs.sk

Zamyslenia

Len to ži – 25. október
25. októbra 2022
Play

„I pohoršovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.“ Mt 13:57

Najťažšie je evanjeliom osloviť tých, čo sú nám najbližší. Keď som uveril v Krista, moja mama nereagovala na evanjelium. Teraz musím priznať, že na začiatku som to z mojej strany zrejme prehnal. Trvalo nie roky, ale desaťročia, kým moja mama prišla k viere v Ježiša Krista.

Biblia hovorí, že v Ježišovom domovskom meste: „Pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.“ (Mt 13:58) Ježiš povedal: „Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.“ (verš 57)

Ježiš bol na cestách, uzdravoval ľudí, vyslobodzoval posadnutých démonmi a odpúšťal hriechy. A keď Ho Ján pokrstil, Jeho Otec potvrdil: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!“ (2Pt 1:17)

Ako na to všetko odpovedala Ježišova biologická rodina? Markovo evanjelium nám hovorí: „Keď to počuli Jeho príbuzní, vyšli Ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu.“ (Mk 3:21)

Možno je tvoj manželský partner neveriaci a rozmýšľaš, ako ho osloviť. Čo by si asi nemal/a, je viac kázať. Musíš to len žiť. 1Pt 3 hovorí, že neveriaceho nezasiahnu naše slová, ale ako žijeme Slovo. Príde bod, keď nepotrebuje viac kázní. Potrebuje to vidieť v praxi.

Preto buď trpezlivý k svojej rodine, lebo to sú ľudia, ktorých je najťažšie osloviť. Dobrá správa je, že keď sme sa stali kresťanmi, stali sme sa súčasťou novej rodiny. To neznamená, že viac nepatríme do našej biologickej rodiny, ale sme príbuzní krvou Ježiša Krista, ktorú vylial na kríži za naše hriechy.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.