Máme podiel na utrpení - 29. marec - evs.sk

Zamyslenia

Máme podiel na utrpení – 29. marec
29. marca 2024
Play

„To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme.“ Zjavenie Jána 7:14–15

V nebi bude taký veľký zástup zo všetkých národov, zo všetkých ľudí, z kmeňov a jazykov, že sa to nebude dať spočítať.

To, že to takto bude, je povzbudením. Tu v časnosti to vyzerá často biedne a tí, ktorí veria v Pána Ježiša, predstavujú veľmi malú menšinu. Ale keď máme možnosť nazrieť do dokonalosti Božieho kráľovstva, vidíme niečo iné!

Ján tam mohol nahliadnuť v zjavení, ktoré nám ďalej podáva. Dostal ho preto, aby sme to mohli vedieť, a aby sme mohli aj my nahliadnuť do dokonalosti.

Jeden zo starších, ktorému toto Ján ukazuje, sa ho pýta, kto je táto skupina ľudí a odkiaľ prichádza. Ján odpovedá: „Pane môj, ty vieš!“ Vtedy mu prichádza odpoveď z neba.

Tento zástup, to sú tí, ktorí prichádzajú z veľkého súženia, tí, ktorí tu na svete nepatrili svetu, ani neboli zo sveta, ale žili v ťažkých podmienkach, pretože boli kresťania.

Teraz je víťazstvo dokonané. Teraz sú v popredí. Teraz stoja pred Božím trónom v dlhých bielych rúchach a s palmovými ratolesťami – znakom víťazstva v rukách.

Ako sa tam dostali?

Len vďaka jednej veci: „…oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.“ Preto – a jedine preto – sú teraz pred Božím trónom.

Je to Ježišovo utrpenie za naše hriechy, ktoré nás robí bielymi a čistými pred Bohom. Je len jediná cesta, ako sa dostať do neba: máme podiel na utrpení Ježiša Krista za naše hriechy, ktorý nás vykúpil svojou vlastnou krvou!

Skrze to máme odpustenie hriechov a večný život už teraz v tomto čase. Ale to vyžaduje, že musíme v tomto svete kráčať inou cestou ako väčšina ľudí.

Táto cesta je úzka. A náš život sa stáva ťažkým. Ale vedie k večnej blaženosti!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.