Máme sa báť Boha - 28. december - evs.sk

Zamyslenia

Máme sa báť Boha – 28. december
28. decembra 2022
Play

“A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť; bojte sa skôr toho, ktorý aj dušu aj telo môže zahubiť v pekle.“ Evanjelium podľa Matúša 10:28

Ľudia sa obávajú jeden druhého. Niekto ti môže ublížiť. Možno si zažil, že sa ti priatelia otočili chrbtom.

Ježiš poznal okolnosti ľudského života tak ako nikto iný. Povedal tiež, že nás čakajú ťažké časy, ktoré budú také ťažké, že keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Väzenie, mučenie, hlad, vojna a prenasledovanie neprestanú, kým tento svet existuje.

Napriek tomu Ježiš hovorí, že sa nemáme báť ľudí. Môžu zabiť len telo. Smrť obmedzuje ich moc.

Máme sa však báť Boha.

Veľa ľudí sa pýta: „Prečo sa Ho máme báť?“ Myslia si, že pre to nie je žiadny dôvod. Nemyslia si, že Ježiš hovorí pravdu o Bohu. Bude pre nich strašné, keď sa prebudia po smrti a budú sa musieť postaviť pred Boha, ktorý môže zahubiť telo aj dušu v pekle.

Boh to môže urobiť, ale naozaj to urobí?

Ježiš túto otázku zodpovedal. Hovorí, že v deň súdu Boh povie tým po ľavici: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.“ (Mt 25 :41)

Preto je dôvod báť sa Boha, ktorý uvrhne ľudí do pekla. Je dobré modliť sa a prosiť Hospodina, nech preskúma tvoje srdce, aby si sa vyhol sebaklamu. V prvom rade je dôležité mať pokoj s Bohom. Prijmi Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa. Ak to neurobíš, Boh ťa bude musieť uvrhnúť do pekla. Neboj sa toho, čoho sa boja všetci ostatní. Boj sa toho, čo je naozaj hrozné — byť odsúdený Bohom na večnosť strávenú vo večnom ohni, kde bude plač a škrípanie zubov.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.