Milosť - 20. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Milosť – 20. apríl
20. apríla 2024
Play

„Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.“ List Rímskym 6:14

Božie kráľovstvo je kráľovstvo milosti. Všetko v nej má svoj pôvod a zdroj. Božie dieťa je skrze ňu spasené a sila pre svätý život tiež pochádza z Božej milosti.

Mnohí sú spasení milosťou, no potom nevedomky skĺznu pod zákon. Tak ich zaujíma to, čo by mali oni i iní kresťania robiť a čím by mali byť, že následkom toho hriech získava v ich živote moc. Tá moc sa zväčšuje tým, že človek podľahne zákonu.

Veľa kritizovania a horkosti má svoj základ v tom, že zákon prebral v srdci miesto, ktoré malo patriť milosti. Človek kladie veľké nároky na seba a iných.

Hriech vtedy získava kontrolu. Človek sa porovnáva s inými. Sebadôvera a závisť získavajú moc a láska chladne.

Pán túži zlomiť moc hriechu medzi svojimi deťmi. Robí to tak, že ich nabáda, aby neboli pod zákonom ale pod milosťou. Cesta zákona vedie k prehre. Cesta milosti vedie k víťazstvu a bohatstvu v Ježišovi.

Je dôležité, aby Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie neboli v tvojom kresťanskom živote vecou minulosti. Znovu a znovu si musíš pripomínať, že si s Ním zjednotený v Jeho smrti, a určite sa s Ním zjednotíš aj v Jeho vzkriesení.

Ježiš niesol všetky tvoje hriechy a rozdrvil diablove skutky. Vykonal to v tvojom živote. Hriech ťa síce môže obťažovať, ale zároveň vieš, že jeho moc bola zlomená. Ježiš nad ním zvíťazil na Golgote. Viera v Ježišovo dokonané dielo je tvojim víťazstvom.

Keď sa tvoje srdce naplní vďakou za Božiu milosť, satan musí utiecť. Neznesie, keď sa mu pripomína jeho porážka na Golgote. A hriech musí ustúpiť spolu so satanom. Je za tým Ježišova milosť a radosť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.