Moc Antikrista - 24. júl - evs.sk

Zamyslenia

Moc Antikrista – 24. júl
24. júla 2023
Play

„Dostala moc aj bojovať proti svätým, aj víťaziť nad nimi. Dostala i moc nad všetkými kmeňmi, ľuďmi, jazykmi a národmi.“ Zjavenie Jána 13:7

Niektoré slová v Biblii sú šokujúce a umlčia nás. V Zjavení Jána je Antikrist nazvaný šelmou a bude vládnuť celému svetu. Bude ho musieť každý uctievať. Bude viesť vojnu so svätými a porazí ich.

Jeho víťazstvo neznamená, že všetci kresťania zaprú Ježiša, ale každý bude musieť podstúpiť hrozné utrpenie. Ježiš hovorí o niekoľkých vyvolených, pre ktorých bude čas utrpenia skrátený.

Nemohol Boh tomu zabrániť? Áno, mohol, pretože je Boh všemohúci. Ale neurobí to. Práve naopak. Božie slovo prízvukuje, že Boh dal Antikristovi moc viesť vojnu proti svätým.

Nerozumieme Božím myšlienkam. Ako nebesá prevyšujú zem, tak Jeho myšlienky prevyšujú naše myšlienky.

Boh sa však zjavil vo svojom Slove, a to hovorí, že Jeho vzťah k utrpeniu je iný ako náš. Boh utrpenie používa. Utrpením formuje svoj ľud na Ježišov obraz.

Nie je sluha väčší ako jeho pán. Ježišovi učeníci musia kráčať v Jeho šľapajach. Na konci Jeho cesty bol kríž, bude aj na konci našej cesty. Tma na zemi sa prehĺbi, a deti svetla sa budú čoraz viac líšiť od ostatných. Budú ich sužovať a otvorené prenasledovanie bude bežné.

Vtedy ti satan položí svoju otázku: Nebolo by lepšie vzdať sa? Zvádza ťa, aby si opustil cestu utrpenia. Ak zaprieš Ježiša, svet sa na teba znovu usmeje.

Ale je to cesta vpred? Nie je lepšie patriť medzi prenasledovaných, ktorí kráčajú smerom k sláve? Keď rozmýšľaš o večnosti, nemôžeš pochybovať. „Čo by človeku prospelo, keby získal hoci aj celý svet, ale svoju dušu by stratil?“ Nasleduj Ježiša! „Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.