Môže byť smútok dobrý? - 22. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Môže byť smútok dobrý? – 22. apríl
22. apríla 2022
Play

„… o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“ (Žid 9:14)

Niekedy máme falošnú predstavu o tom, ako na nás má Biblia a dokonca cirkev vplývať. Chceme byť požehnanní, no nikdy nie usvedčení. Chceme byť šťastní, ale nikdy nie smutní. Túžime byť inšpirovaní a povzbudení. Z bohoslužby chceme odísť s pocitom šťastia.

Avšak ja nechcem, aby si bol šťastný, ak žiješ v hriechu. Potrebuješ, aby ťa Duch Svätý usvedčil a ukázal ti tvoj hriech, aby si sa z neho mohol kajať. Až potom odídeš z bohoslužby skutočne šťastný, pretože Ježiš povedal: „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ (Mt 5:4) Slovo blahoslavený, ktoré Ježiš použil, môžeme zameniť slovom šťastný. Daný verš si potom môžeš preložiť nasledovne: „Šťastní sú smutní, pretože budú šťastní.“

Keď sa ukončila rekonštrukcia múrov Jeruzalema, Ezdráš čítal ľuďom Božie slovo. V ôsmej kapitole Nehemiáša v deviatom verši čítame: „… Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona.“

Ako poznamenal biblický komentátor Warren Wiersbe: „Je rovnako nesprávne žalostiť, keď nám Boh odpustil, ako sa radovať, keď nás premohol hriech.“ Inak povedané: Ak si nejako v mysli dokážeš racionalizovať, že tvoj hriech je v poriadku a dokonca sa presvedčiť o tom, že Bohu tvoj hriech nevadí, potom sa nachádzaš vo veľmi nebezpečnom duchovnom stave. Ocitáš sa v nebezpečenstve zatvrdenia srdca a umlčania svedomia.

Boh nás neusvedčuje z hriechu, aby nás v zúfalstve odohnal. Usvedčuje nás z hriechu preto, aby nás poslal do otvorenej Ježišovej náruče. Lebo on zomrel na kríži a zaplatil za všetky naše hriechy.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.