Možnosť počuť ho - 29. november - evs.sk

Zamyslenia

Možnosť počuť ho – 29. november
29. novembra 2023
Play

„Nemešká Pán so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. …ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa…“ Druhý list apoštola Petra 3:9.12

Prví kresťania si mysleli, že Pán Ježiš so svojím príchodom mešká. Bolo im ťažko na svete a museli trpieť pre svoju vieru. Boli objektom všetkých možných neprávostí. Nie je teda divu, že niektorí z nich si mysleli, že Pán Ježiš mešká s naplnením zasľúbenia o Jeho druhom príchode.

Podobne, ale možno s iným postojom než prví kresťania, hovoria kresťania dnes: Prečo Boh nezasiahne a nezastaví všetku neprávosť vo svete? Ako sa môže pozerať na to, že sa zlo tak rozmáha?

Príde deň, keď Boh zasiahne a zastaví všetko zlo. Ale v ten deň musí zasiahnuť voči každej neprávosti. Bude to deň súdu pre všetkých nepriateľov Božieho kráľovstva. Bude to deň súdu pre všetkých, ktorí sa hlásili ku kresťanom, ale v skutočnosti nimi neboli.

Boh odložil tento deň vo svojej veľkej zhovievavosti. Chce dať ľuďom šancu prijať spásu, kým On opäť príde. Je k nám zhovievavý a nechce, aby niekto nebol spasený.
Medzitým sa Jeho evanjelium o kráľovstve postupne zvestuje po celej zemi na svedectvo všetkým národom.

Všetci dostanú možnosť počuť ho!

Túto úlohu vložil na nás kresťanov. Tým, že sme verní Pánovi Ježišovi v misijnom poverení, zúčastňujeme sa na približovaní príchodu Božieho dňa. Rozširovanie evanjelia je tým správnym spôsobom očakávania Ježišovho príchodu.

Žijeme na tomto svete, aby Pán Ježiš videl ovocie Jeho dokonalého skutku spásy a to tak, že prinášame o Ňom slovo iným ľuďom.

Zúčastňuješ sa aj ty na tejto úlohe?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.