My sme z Boha - 9. december - evs.sk

Zamyslenia

My sme z Boha – 9. december
9. decembra 2023
Play

„My sme z Boha; kto zná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.“ Prvý list Jánov 4:6

Vo veršoch Prvého listu Jánovho nás Boh vystríha, aby sme neverili každému duchu. Mnoho falošných prorokov vyšlo do sveta. A duch antikrista už pôsobí. Kto sa ním nechá zviesť, kráča do zatratenia.

Preto je dôležité rozlišovať medzi tým, čo je z Boha, a tým, čo z Neho nie je.

„Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete.“ (1J 4:2-3)

Vyznávať, to znamená mať osobný vzťah k Pánovi Ježišovi, presnejšie vzťah, v ktorom človek vkladá svoju dôveru v Ježiša, Božieho Syna, ktorého poslal Boh.

V tomto svete je mnoho duchov zvestujúcich Krista. Ale len ten, kto Ho zvestuje ako Božieho Syna, ako nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil pre Boha svojou krvou, len ten zvestuje pravého Krista. Každé iné zvestovanie je falošné.

Kto je z Boha, neprijíma o Pánovi Ježišovi žiadne iné svedectvo okrem Biblie. Je to znakom, že človek patrí Bohu.

Tí, ktorí nepočúvajú a neprijímajú toto svedectvo, sú odporcovia a nepriatelia Božieho kráľovstva.

„My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.“ (1J 4:6)

Podľa toho môžeš vidieť, kde stojíš ty.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.