Najvýnimočnejší človek - 10. október - evs.sk

Zamyslenia

Najvýnimočnejší človek – 10. október
10. októbra 2021
Play

„… hoden je Baránok… vziať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie!“ (Zjv 5:12)

H.G. Wells napísal: „Kristus je najvýnimočnejší človek v histórii. Žiaden človek nemôže napísať dejiny ľudstva bez toho, aby udelil popredné miesto nazaretskému učiteľovi na mizine.“ Rabín Stephen Wise sa na Ježišovu adresu vyjadril takto: „Zistíte, že je úžasne ľudský. Pre nás, dom Izraela, nie je žiadna radosť uznať, rešpektovať a vážiť si spomedzi našich bratov žida Ježiša, ktorý ovplyvnil svet viac, ako ktorýkoľvek iný človek.“ Tento človek, nazývaný Ježiš, žil na zemi len 33 rokov. Nikdy necestoval ďalej ako 160 kilometrov od svojho domova. A predsa mal Charles Lamb pravdu, keď povedal: „Ak by sa všetky významné historické osobnosti spolu zhromaždili a vstúpil by medzi ne Shakespeare, na znak úcty by vstali; ale ak by k nim prišiel Ježiš, padli by na zem a uctievali by Ho.“

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, vážim si Ťa dnes i naveky – v hlbokom obdive Ťa uctievam, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.