Naliehavé posolstvo - 9. január - evs.sk

Zamyslenia

Naliehavé posolstvo – 9. január
9. januára 2023
Play

„Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené!“ Jon 3:4

Jonáš v bruchu ryby podstúpil zmenu. Mohol tam zomrieť, ale Boh ho vyslobodil a ochránil. Jonáš bol zmenený človek. Ľudia sa nedokážu prieť s premeneným životom. Mal byť mŕtvy, ale bol živý a zdravý.

Výsledkom bolo, že hovoril naliehavo a oduševnene. Znel hodnoverne. Mal poslanie a chystal sa ho naplniť. Biblia hovorí, že: „Keď Jonáš vchádzal do mesta, v prvý deň cesty volal: Ešte štyridsať dní, a Ninive bude vyvrátené!“ (Jon 3:4)

Všimni si, že Jonáš „volal“. Nebolo to prvýkrát, čo Jonáš volal. Volal aj v bruchu ryby. Jon 2:2-3 hovorí: „I modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On ma vyslyšal.“

Prežívaš ťažké obdobie? Prežívaš čas skúšok? Volaj k Pánovi. V Jer 33:3 Boh hovorí: „Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“

Jonáš nasmeroval prežívané zúfalstvo k tomu, k čomu Ho Boh povolal – priniesť posolstvo ľuďom v Ninive. A ľud Ninive videl, že toto je muž zmŕtvychvstania. Jon 3:5 hovorí: „Vtedy uverili Ninivčania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho a obliekli sa do vrecoviny.

Naše posolstvo, posolstvo evanjelia, sa musí prinášať naliehavo. Náruživo túžiš zasiahnuť iných dobrou správou Ježiša Krista?

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.