Náš boj - 18. január - evs.sk

Zamyslenia

Náš boj – 18. január
18. januára 2024
Play

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ List apoštola Pavla Efezským 6:12

Božie Slovo hovorí, proti čomu náš boj nie je. To má svoje dôvody. Náš boj nie je proti krvi a telu, to znamená, že nie je proti ľuďom.

Boj nás stretáva skrze ľudí. Preto sme náchylní myslieť si, že od ľudí pochádza.

Odpor voči Bohu a Jeho veriacim, proti skutkom Božieho kráľovstva, nás stretáva vždy skrze ľudí. Stretávame sa s tým vo vlastnej starej hriešnej prirodzenosti a stretávame to všetkými možnými spôsobmi skrze ľudí, ktorí nás chcú ’odstaviť’.

Ale ľudia, skrze ktorých prichádza boj, nie sú skutočným bojiskom.

Sú nástrojmi silných duchovných mocností, ktoré pochádzajú od satana a od vojska, ktoré vedie.

Máme proti sebe dobre organizované duchovné vojsko. Jeho vodcom je diabol. Má svojich podriadených vodcov a tí majú svojich, ide to zhora nadol, až celkom dolu po vojakov.

Táto bojová línia nie je viditeľná našimi zmyslami. Ľudia si myslia, že neexistuje. Ale to je práve satanova taktika, skryť sa a ponechať ľudí vo viere, že nie je.

Božie Slovo hovorí jasne a jednoznačne. Hovorí nám, aký je to boj a čo je potrebné, aby sme boj vyhrali!

„Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ (Ef 6:13)

Podceniť protivníka je v každej vojne nebezpečné. Dávajme pozor na to, aby sme tak nekonali v boji proti zlu! Musíme poslúchať Pánovo slovo a konať podľa neho!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.