Nebuďte teda ustarostení - 5. september - evs.sk

Zamyslenia

Nebuďte teda ustarostení – 5. september
5. septembra 2023
Play

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ Evanjelium podľa Matúša 6:34

Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť nemôžeme hľadať vtedy, ak je pre nás až na druhom mieste, alebo ak sme intenzívne zamestnaní niečím iným. Môžeme ho hľadať len vtedy, keď je pre nás na prvom mieste. Ak to tak nie je, nehľadáme ho vôbec.

Môže sa nám to zdať ako nesplniteľná požiadavka. Ale v skutočnosti to Pán Ježiš povedal, aby svojich veriacich povzbudil. Hovorí nám, že ak veríme, nemusíme byť o nič ustarostení. O jedlo, šaty a o všetko, čo potrebujeme k životu, sa On postará a pomôže nám s tým. Preto máme najskôr hľadať Jeho, Jeho kráľovstvo a všetko, čo sa Ho týka. Až potom dostaneme všetko ostatné.

Čo to znamená hľadať najprv kráľovstvo Božie?

V prvom rade to znamená prijať Pána Ježiša so všetkým, čo nám v Ňom Boh dal!

Ak ešte nie si kresťanom, môžeš prijať kráľovstvo len tak, že začneš veriť v odpustenie hriechov skrze Pána Ježiša. Kým neveríš v odpustenie, neprijal si od Pána Ježiša ešte nič a ani si u Neho nič nehľadal. Ale keď sa obrátiš, stávaš sa ’malým dieťaťom’, prijímaš Pána Ježiša so všetkým, čo nám v Ňom Boh dal, vtedy začínaš hľadať Božie kráľovstvo.

Často si myslíme, že v našom kresťanskom živote musíme myslieť na príliš veľa vecí. Zdá sa nám, že je toho veľa a je nám to nepríjemné. Avšak v skutočnosti máme mať pred očami len jednu vec: Pána Ježiša a náš vzťah k Nemu!

Dovoľte, aby všetko, čo sa týka Pána Ježiša, bolo dôležitejšie ako ostatné veci!

Vtedy sa o nás Pán Ježiš stará v každom ohľade. Neexistuje nič, čoho sa musíš báť, alebo o čo musíš byť ustarostený. On má za nás všetku zodpovednosť.

Potrebujeme ešte niečo viac?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.