Neobmedzená láska - 28. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Neobmedzená láska – 28. apríl
28. apríla 2024
Play

„Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim.“ Evanjelium podľa Lukáša 10:35

Nespravil toho dobrý Samaritán dosť? Nevynaložil veľa úsilia, aby pomohol chudobnému stvoreniu, ktoré upadlo do rúk lupičov? Mužovi obviazal rany, vyložil ho na svojho osla a priviedol do hostinca, kde za neho zaplatil. Ani to nebolo všetko. Keď sa vráti, hostinskému zaplatí všetky ďalšie náklady, ktoré by mohol mať.

Keď tvoje srdce zasiahla Ježišova láska, zažalo sa v tebe svetlo. Musel si sa nesmierne tešiť zo svojho Spasiteľa. Nič sa nedá porovnať s oslobodením od všetkých hriechov. Ježiš ich niesol a na teba ich už nikdy viac nehodí. Keď si to hriešnik v srdci uvedomí, dušu mu napĺňa vďaka a rodí sa svätá túžba viac už nehrešiť.

Prečo to tak nepokračuje?

Je ťažké udržať oči srdca upreté len a len na Ježiša. Myseľ chce ísť rôznymi smermi. A keď už srdce viac nenapĺňa Ježiš a Jeho nádherné spasenie, chýba mi ochrana pred hriechom.

Hriechy, ktoré som spáchal skôr, ako som sa stal kresťanom, sú bolestivé. Ale hriechy, ktoré som spáchal potom, ako som sa stal Božím dieťaťom, sú ešte oveľa, oveľa horšie. Teraz cítim, že hrešiť znamená šliapať po Božej láske. Len si spomeň, čo Ho hriech stál.

Čo robí Ježiš, keď som na svoju hanbu opäť uprostred nečistoty hriechu? Vracia sa. Nie preto, aby ma obvinil, ale aby Jeho výkupné prikrylo všetky moje hriechy.

A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila Božia milosť. Nemôžeš pochopiť, ako ti Boh môže odpustiť. Je to preto, že nedokážeš pochopiť, ako môže byť niečo neobmedzené. Božia láska je neobmedzená. Miluje ťa ako svoje dieťa a nemôže ťa opustiť. Ak si zhrešil, Jeho hlbokou túžbou je ukázať ti nezaslúženú milosť. Uprostred tvojej viny, ktorú spôsobil hriech, a tvojho dlhu, ktorý spôsobil hriech, musíš čakať na Ježiša. Vždy sa vracia, aby zaplatil.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.