Neúspešné kresťanstvo - 20. marec - evs.sk

Zamyslenia

Neúspešné kresťanstvo – 20. marec
20. marca 2024
Play

„Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa.“ Evanjelium podľa Jána 6:57

Božie dieťa nežije len v moci toho, čo je dobré a správne. Žije v Ježišovej moci.

Ježiš je Spasiteľom toho, kto nezvláda žiť kresťanským životom. Je spasením pre teba, kto sa cítiš súdený pre svoje neúspešné kresťanstvo.

Častokrát si sa rozhodol, že odteraz budeš skutočným kresťanom, ale stále si zlyhal. Preto si sa stal malomyseľný a odradilo ťa to. Iní uspeli, ale ty nie si toho schopný. Pýtaš sa, či to máš v sebe, byť kresťanom.

Neexistuje ani jeden z nás, kto by mal kresťanstvo v sebe. Jediné, čo v sebe máme, je hriech, sebectvo a vzbura voči Bohu. Preto Boh chce, aby sme žili podľa Ježiša. V Ježišovi nájdeš všetko, čo ti chýba.

Existuje veľa kresťanov, ktorí musia byť zachránení sami pred sebou. Vždy keď sa raz pozrú na Ježiša, tak na seba sa pozrú desaťkrát. Ešte im skutočne nedošlo, že uprostred svojej vlastnej chudoby sú nesmierne bohatí v Ježišovi.

Keď hľadáš niečo dokonalé, hneď chod‘ k Ježišovi. Nikdy to nenájdeš v sebe. Ale v tvojom Zástupcovi a Vykupiteľovi je všetkého nadbytok. On si nič nenecháva pre seba, ale o všetko sa s tebou delí.

Hľadáš lásku? Nechoď k sebe. Ježiš je jediný, kto miluje tak, ako miluje Boh. K Nemu nikdy nepôjdeš márne. Ježiš rozlieva svoju lásku v tvojom srdci skrze Ducha Svätého.

Bojíš sa kvôli nedostatku viery? Chod‘ k Ježišovi. On sa vo všetkých situáciách spolieha na svojho nebeského Otca. Nemôžeš prísť k Ježišovi s modlitbou svojho srdca o pomoc bez toho, aby ťa nezahrnul do svojho sveta a nepodelil sa s tebou o celé svoje bohatstvo.

Ak takto prijmeš všetko, čím je pre teba Ježiš, budeš žiť podľa Neho. On je tvojou hrdosťou. Tajomstvom tvojho života je všetko, čo máš v Ňom.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.