Nie je to tak, ako sa zdá - 7. marec - evs.sk

Zamyslenia

Nie je to tak, ako sa zdá – 7. marec
7. marca 2024
Play

„Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala Mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou masti.“Evanjelium podľa Jána 12:3

Znelo to tak duchovne. Judáš povedal: „Prečo nepredali túto masť za tristo denárov a nedali ich chudobným?“ (J12:5)

Takto Judáš skritizoval Máriin zbožný skutok. Všetko jasne smerovalo k vyvrcholeniu Ježišovej služby. Dostal sa do mnohých konfrontácií s náboženskými vodcami a oni ho chceli zabiť.

Ježiš o tom vedel. Vedel, že je na ceste na Kalváriu. Preto sa rozhodol stráviť večer so svojimi učeníkmi v dome Šimona Malomocného. Pridali sa k nim Jeho blízki priatelia Mária, Marta a čerstvo vzkriesený Lazar.

Ako boli spolu, Mária sa cítila hlboko pohnutá urobiť niečo úplne neočakávané. Vzala krčah drahej výraznej voňavky a vyliala ju na Ježišove nohy. Potom mu ich poutierala svojim vlasmi.

Ostatným učeníkom sa jej skutok zdal márnivý. Pravdepodobne si mysleli: „Ten Judáš! Je veľmi duchovný a zaujíma sa o chudobných. A má pravdu. Toto je plytvanie. Je to pochabé!“

Ale Ján pridal tento detail: „Ale to nepovedal preto, že by mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej, a keďže bola pokladnička u neho, brával z toho, čo do nej vkladali.“ (v. 6) Inými slovami, Judáš sa vyznal v tom, ako vyzerať duchovne vtedy, keď v skutočnosti pracoval na inej agende.

Ježiš napomenul Judáša a tých, ktorí sa k nemu pridali, keď povedal: „Nechajte ju; čo ju zarmucujete? Dobrý skutok mi preukázala. … Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete bude sa zvestovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“ (Mk 14:6,9)

Tá, čo sa zdala ľahkovážna a márnivá, bola v skutočnosti duchovná. A ten, čo vyzeral ako sporivý a súcitný, bol neduchovný. Veci nie sú vždy také, ako sa vyzerajú.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.