Nie obeť, ale víťaz - 11. marec - evs.sk

Zamyslenia

Nie obeť, ale víťaz – 11. marec
11. marca 2024
Play

„Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého pobozkám, ten je; toho chyťte!“ Evanjelium podľa Matúša 26:48

Prečo musel Judáš Iškariotský označiť Ježiša a zradiť Ho bozkom? Tí, čo prišli Ježiša zatknúť, by Ho nespoznali? Veď na náboženských maľbách vždy vieme, ktorý je Ježiš. Zvyčajne má svätožiaru. A často, keď Ho vidíme zobrazovaného vo filmoch, býva pekný, niekedy aj výrazne.

Ja si ale myslím, že Ježišov telesný výzor bol celkom obyčajný. To bol asi jeden z dôvodov, prečo Ho Judáš musel označiť. Judáš povedal: „Ktorého pobozkám, ten je; toho chyťte!“ (Mt 26:48)

Jánovo evanjelium nám poskytuje jedinečné podrobnosti toho, čo sa stalo v Getsemanskej záhrade, keď Judáš, poverení rímski vojaci a chrámová stráž prišli zatknúť Ježiša.

Ježiš vyšiel a povedal: „Koho hľadáte?“

„Ježiša Nazaretského.“

Ježiš odpovedal: „Ja som!“ (J 18:4-6)

V tomto okamihu, hovorí Biblia, všetci padli na zem. Dokážeš si predstaviť tú scénu? Popadali na jeden na druhého, meče a oštepy lietali, pochodne vo vzduchu. Bol to ten istý  Boh, ktorý povedal Mojžišovi z horiaceho kra: „Som, ktorý Som.“ A ten istý Boh, ktorý povedal: „Nech je svetlo,“ a bolo svetlo.

Ježiš vtedy mohol povedať: „Ja som a vy ste boli. Zbohom!“ A stalo by sa. Mohol jediným slovíčkom odpísať existenciu ich všetkých. Mohol z neba dolu zavolať anjelov, tí by Ho s radosťou prišli oslobodiť.

To má pripomínať, že Ježiš nešiel na kríž na Kalváriu ako bezmocná obeť, ale ako víťaz, ktorý má okolnosti úplne pod kontrolou. On svoj život za nás položil úmyselne.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.