Nie zhoda okolností, ale Božie riadenie - 5. január - evs.sk

Zamyslenia

Nie zhoda okolností, ale Božie riadenie – 5. január
5. januára 2023
Play

„Hospodin vedie kroky muža, tie sú pevné, a záľubu má v jeho obcovaní,“ Žalm 37:23

Niekedy som von medzi ľuďmi a cítim, že by som sa mal začať s určitým človekom rozprávať. Nič o ňom neviem a neviem, ako bude rozhovor pokračovať. Ale uvedomil som si, že musím odpovedať na takéto pobádanie Ducha Svätého.

Tak to začína. Je to len malé postrčenie, malé usmernenie od Ducha Svätého.

Jedným z mojich obľúbených príbehov v Biblii je príbeh nádhernej kráľovnej Hadassy. Poznáme ju tiež ako Ester. Bola to mladá židovská dievčina, ktorú po smrti jej rodičov vychovával bratranec Mordochaj.

Perzský kráľ chcel novú kráľovnú, preto usporiadal súťaž krásy. Neuveriteľné, Hadassy ju vyhrala a stala sa perzskou kráľovnou. Ale potom lotor menom Haman vymyslel zlovestný plán na vyhubenie židovského národa. A kráľ, ktorý nevedel, že Hadassy je židovka, podpísal dekrét, že v určený deň bude každý Žid zabitý.

Hadassy nemala ani poňatia o tom, čo sa deje. Mordochaj jej do paláca poslal odkaz: „Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete. A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (Est 4:14)

Inými slovami: „Toto je pre teba budíček, Hadassy. Kvôli tomuto si tam, kde si. Nie je to zhoda okolností. Si tam z Božej prozreteľnosti, aby si zachránila svoj národ. A ak to neurobíš, Boh si nájde niekoho iného.“

Napadlo ti niekedy, že Boh ťa postavil presne tam, kde si, aby oslovil určitých ľudí? Možno ťa Boh v poslednom čase nabáda, aby si sa porozprával s niekým, koho poznáš. Využi príležitosť.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.