Nikdy nie si sám - 5. júl - evs.sk

Zamyslenia

Nikdy nie si sám – 5. júl
5. júla 2021
Play

„… keď pôjdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.“ Iz 43:2 (preklad prof. Roháček)

Správanie Šadracha, Méšacha a Abéd-Néga bilo do očí. Kráľ Nebúkadnecar vztýčil obrovskú pozlátenú sochu samého seba a vyžadoval, aby sa jej každý klaňal. Tí, ktorí si dovolili neposlúchnuť, mali byť hodení do ohnivej pece.

Poklonil sa každý okrem Šadracha, Méšacha a Abéd-Néga. Nebúkadnecar sa však rozhodol dať im ešte jednu šancu. Ale oni mu povedali: „Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať.“ (Dan 3:17-18)

Kráľ to tak rozčúlilo, že prikázal rozpáliť pec sedemkrát viac. Dokonca aj vojaci, ktorí Šadracha, Méšacha a Abéd-Néga viedli k jej otvoru, zahynuli.

Kráľ si myslel, že je to ich koniec. Nemohol uveriť vlastným očiam, keď vo vnútri zahliadol štyri nejasné postavy , ktoré sa prechádzali ako na príjemnej nedeľnej vychádzke. Povedal: „Neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa? … Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov.“ (verše 24 a 25)

Som presvedčený, že to bol Ježiš Kristus, kto sa v tej rozpálenej peci prechádzal so Šadrachom, Méšachom a Abéd-Négom.

Boh v Izaiášovi povedal: „Keď budeš kráčať ohňom trápenia, nepopáli ťa, plamene ťa nestrávia.“ (Iz 43:1, preklad z angl. originálu)

Možno si dnes uprostred skúšky ohňom. Pán je s tebou.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.