Obete - 8. február - evs.sk

Zamyslenia

Obete – 8. február
8. februára 2024
Play

„Vaše novmesiace a sviatky z tej duše nenávidím; bremenom sa mi stali, ustal som znášať ich.“ Izaiáš 1:14

Ako môže Boh nenávidieť to, čo sám prikázal? Keby to bolo niečo, čo vymysleli ľudia, chápali by sme to, ale je to Jeho vlastné prikázanie. Nie je to znak vrtochu?

V žiadnom prípade nie. Čo Boh povedal vo svojom Slove, to sa musí dodržať. Bolo to tak v Starej zmluve a je to tak aj v Novej. V oboch zmluvách však hriech spôsobuje, že obete sa menia na niečo, čo Boh s nenávisťou zavrhuje.

Neverný muž môže dať svojej žene drahé a skvelé dary, ale ak je jeho žena čestná, bude ich nenávidieť. V jej očiach sú lacnou náhradou za to, na čo má spravodlivý nárok, a láska sa nedá ničím nahradiť.

Izraelský národ si myslel, že obetuje Hospodinovi skvelé obete, ale On sa nedá kúpiť.

Ak Boží ľud žije v hriechu, Boh nenávidí, čo robia v iných záležitostiach.

Ak pacient trpí smrteľnou chorobou, je hrozné, ak sa zaoberá iba menej závažnými chorobami a utešuje sa, že pravidelne navštevuje lekára.

Tak je to aj v našom vzťahu k Bohu. V prvom rade musia byť v poriadku základné veci. A to je len vtedy, ak sme sa vierou v Ježiša rozišli s hriechom.

Preto znie volanie Hospodinovo: „Poďte len a súďme sa — vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.“

Svätý život začína a pokračuje pod očisťujúcou krvou. Krv ničí hriech a súčasne nás uvoľňuje z moci hriechu. Slovo o kríži láme okovy hriechu. Skutočná Božia milosť spôsobuje, že zotrvávanie v hriechu je neznesiteľné.

Ak žiješ v kráľovstve odpustenia hriechov s nenávisťou voči hriechu, tvoja služba je Pánu Bohu príjemná. Potom sa aj slávnosť slávi v úprimnosti — najprv tu na zemi a neskôr vo večnosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.