Obetoval sám seba - 16. marec - evs.sk

Zamyslenia

Obetoval sám seba – 16. marec
16. marca 2022
Play

„Iných zachraňoval, a seba nemôže zachránil!“ Evanjelium podľa Matúša 27:42

Tieto slová boli vyslovené posmešne. Akú cenu má Jeho spasenie, keď nevie zachrániť ani sám seba? Zdá sa, že bezmocný a napnutý na kríži nemá veľa možností. Posmievači si mysleli, že s krížom sa všetko skončilo.

Mýlili sa. No ani sa im nesnívalo, že slová, ktoré povedali, boli doslova pravdivé. Nepoznali Boží spôsob, ale čo povedali, bola pravda. Ježiš nemohol zachrániť seba, ak mal zachrániť ostatných.

Prečo nie?

V Božích očiach je rovnako nesprávne prepustiť zločinca, ako odsúdiť nevinného človeka. Svätý Boh nenávidí každú nespravodlivosť.

Ak mali byť hriešnici zbavení viny, Ježiš musel byť odsúdený a niesť ich trest. Boh je večný. Hriech a vina nezmiznú ako rosa na slnku. Vykúpenie je nevyhnutné.

Žiadna z našich obetí na zmierenie nebola schopná uhasiť oheň Božieho hnevu. Musela byť prinesená obeť, ktorá bola svätá, čistá a nepoznačená zlom. A to sa aj stalo. Ježiš obetoval sám seba. Keď Ježiša pozdvihli k Bohu na dreve kríža, nebol viac čistým Božím Synom. Bol tým, na koho sám Boh položil všetok hriech sveta. Ježiš zomrel ako vinník.

Si zachránený ako ten, kto je bez viny.

Ježiš ťa zachránil, ak máš v Ňom útočisko. Potom už Boh nevidí tvoj hriech. Na Veľký piatok Boh dovolil, aby Jeho hnev dopadol na obeť za hriech.

Boh ťa neurčil, aby si trpel hnevom, ale aby si prijal spasenie skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Ježiš je skutočne tvojím Spasiteľom. Odstránil hriech, ktorý musel odísť, aby ťa Boh mohol ospravedlniť. Keď Boh položil hriech celého sveta na Ježiša, na žiadny hriech sa nezabudlo. Ani na ten tvoj. Tvoj účet bol splatený skôr, ako si sa narodil. Ježiš vie aj o tvojich budúcich hriechoch. Okúsil ich kruté dôsledky.

Pre Neho bolo dôležitejšie zachrániť teba ako seba.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.