Oblečenie - 24. február - evs.sk

Zamyslenia

Oblečenie – 24. február
24. februára 2024
Play

„Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ List Galatským 3:26 — 27

Nemôžeš byť zachránený vo vlastnom oblečení. Silne a dojemne to vyjadruje biely odev pri krste. To, čo máš na sebe, je špinavé a nečisté, tvoje vlastné šaty sú len handry a zdrapy; musíš sa ich vzdať, aby si mohol dostať ten najlepší odev.

Predstav si, že v krste si si obliekol Ježiša! Jeho spravodlivosť pokrýva pokrsteného človeka od hlavy po päty tak, ako je malé dieťa oblečené v odeve na krst.

Si úplne biely. Si úplne čistý. „Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové!“ (2K 5:17)

Keď u Božieho dieťaťa narastajú pochybnosti, nádherný pokoj nájde v tom, čo nám Boh dal v krste. Celkom nezaslúžene si dostal Ježiša so všetkým Jeho bohatstvom. ÚpIne ťa prikrýva. Si Ním pokrytý zo všetkých strán. Nič z teba samého nie je vidieť.

Oblečenie z krstu je pripravené na nosenie. Netrčia z neho ihly a nite. Od pokrsteného človeka sa neočakáva, že si ušije odev sám. Urobil to niekto iný Tak je to aj s Ježišovým dielom spásy. Nič sa nesmie pridať. Je dokonalé a dokončené.

Si Božím dieťaťom skrze vieru. Ako Božie slovo hovorí, je to preto, lebo si si skrze krst obliekol Ježiša. Ako to súvisí?

Nuž viera sa drží Slova. A Slovo hovorí: „Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený.“ (Mk 16: 16) Priniesť svoje dieťa ku krstu je skutkom viery. Nádherné je, že takýto skutok sa deje na základe Slova. Boh vytvára vieru svojím Duchom skrze Slovo, ktoré je spojené s vodou.

Ak veríš v Ježiša, deň tvojho krstu je veľkým sviatočným dňom. Vtedy si prijal podiel na celom Božom bohatstve.

Ak žiješ bez viery, si stratený aj napriek krstu. Vtedy je tvoj krst výzvou na znovuzrodenie skrze obrátenie a vieru. Odovzdaj sa Tomu, kto ťa pokrstil, nech ťa má vo večnosti.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.