Obrátenie - 5. marec - evs.sk

Zamyslenia

Obrátenie – 5. marec
5. marca 2024
Play

„Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.“ Evanjelium podľa Matúša 3:2

Činíš pokánie? Si obrátený k Bohu? Vedie tvoj krst, tvoje počúvanie Božieho Slova, tvoja aktivita v kresťanskej práci, tvoje rozhodnutie byť kresťanom k tomu, že sa obraciaš k Bohu?

Mnohí ľudia sú v dnešnej dobe v kresťanskej práci veľmi aktívni. Rozhodli sa pracovať v Božom kráľovstve. Považujú sa za kresťanov, veria všetkému, čo hovorí Biblia. Ale žijú presne tak, ako všetci ostatní ľudia. Dokážu robiť veci, ktoré Božie Slovo označuje ako hriech bez toho, aby si všimli, že je to v rozpore s ich vyznávaním. Nemajú žiaden problém s vierou v Božie Slovo, a to jednoducho preto, lebo v ich viere ide len o správne názory. Zúčastňujú sa všetkých možných ponúk sveta a príležitostne aj rôznych výstrelkov.

Preto je veľmi dôležité položiť otázku: Si obrátený k Bohu?

Obrátenie sa prejaví predovšetkým v tom, že hriech začne byť pre človeka hriechom. Človek sa musí od neho vzdialiť. A keď k hriechu dôjde, tak je človek súdený a obžalovávaný a nenachádza pokoj, kým si to nevyrieši s Bohom.

Človek, ktorý je obrátený, ide proti sebe a svojej vlastnej prirodzenosti. Odmieta starého človeka. Kto je obrátený, nekráča s prúdom a nepohybuje sa tam, kde väčšina. Takýto človek kráča úzkou cestou, cestou, ktorá nie je vôbec populárna. Ale kráča po nej preto, lebo Pán Ježiš je mu drahší ako všetci a všetko ostatné.

Obrátenie sa najlepšie ukáže vtedy, keď sa Pán Ježiš stáva životom človeka! Prejaví sa aj vtedy, keď človek hľadá, ako osláviť Pána Ježiša.

Porovnaj sa s týmto! Odpovedz si na dôležitú otázku: Si obrátený k Bohu?

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.