Odpustený priestupok - 11. júl - evs.sk

Zamyslenia

Odpustený priestupok – 11. júl
11. júla 2022
Play

“Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!” Žalm 32:1-2

Slovo blahoslavený vyjadruje stav, nie pocit.

Je to stav, keď je človek v tom najlepšom postavení, v akom je vôbec možné byť. Je v správnom vzťahu k Bohu. Má na svojej strane všetky Božie zasľúbenia a je na ceste, ktorá vedie do dokonalej blaženosti v Božom kráľovstve.

No aj tak nie je isté, že sa človek v takomto postavení cíti šťastný. Môže sa chvíľami cítiť na dne a zneistený, pretože sa na seba pozerá pravdivo a nedarí sa mu mnoho vecí. A pozná aj súd a obviňovanie svojho vlastného svedomia.

Boh však chce, aby sme sa viac pozerali na to, čo nám On dal v spasení. On nechce, aby sme kráčali deprimovaní, vystríha nás pred bojazlivosťou. Chce, aby sme počítali s tým dobrým postavením, v ktorom sme. Nás veriacich On sám o tom postavení stále uisťuje.

Nie bezdôvodne sa žalm, z ktorého sú vybraté dnešné verše, nazýva vyučujúcim. Je daný na to, aby nás vyučoval o tom, kto je blahoslavený.

“Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!” Je to silné slovo, keď myslíme na to, čo je priestupok a hriech. Všetko, čo je proti Bohu, je hriech. Ale priestupok je hriech, o ktorom vieme vopred, kým ho urobíme, že je hriechom. Je to vedomý hriech a je vyjadrením skazenosti našej vôle. Nič kresťana neobviňuje a neodsudzuje viac, ako vedomie takého hriechu.

Pán nás uisťuje, že každému, kto otvorene vyzná svoj hriech a obráti sa k Nemu, sa jeho hriech odpúšťa.

Pán napĺňa svoj sľub: “Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno.” (Iz 44:22)

S tým môže počítať každý, kto k Pánovi Ježišovi so svojím hriechom stále prichádza!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.