On všetko zanechal - 11. december - evs.sk

Zamyslenia

On všetko zanechal – 11. december
11. decembra 2023
Play

„A on všetko zanechal, vstal a nasledoval Ho.“ (L 5:28)

Matúš ako zástupca Ríma vedel, že ak raz opustí svoje miesto vyberača daní, už sa naň nikdy nebude môcť vrátiť. Poznal cenu svojho konania a ochotne ju zaplatil.

Spomedzi všetkých Ježišových učeníkov priniesol Matúš najväčšiu obeť, čo sa týka hmotného majetku. Opustil svoju kariéru, svoje živobytie. V jednom okamihu opustil všetko, čo mal, aby nasledoval Krista.

Myslím, že by súhlasil s nasledovným  výrokom apoštola Pavla: „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu.  A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:7-8).

Matúš 9:9  píše: „Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.“

Matúš však skromne vynechal malý detail, ktorý dopĺňa Lukášovo evanjelium: „A on všetko zanechal, vstal a nasledoval Ho.“ (5:28)

Matúš zanechal veľa, aby nasledoval Ježiša Krista. Keď sa naozaj stretneme s Ježišom, dosť rýchlo opustíme svoj starý život. Naše staré zvyky, normy a praktiky nás už nebudú priťahovať. S radosťou ich zanecháme.

Iste, Matúš stratil niekoľko vecí, ale to, čo získal, bolo oveľa lepšie. Stratil kariéru a získal osud. Stratil svoj hmotný majetok a získal duchovné bohatstvo. A stratil dočasnú istotu, ale získal večný život. Matúš stratil svoju prázdnotu a osamelosť a našiel naplnenie a spoločenstvo.

Matúš sa vzdal všetkého, čo mu svet ponúkal, a našiel Ježiša.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.