Oprali si rúcha - 8. november - evs.sk

Zamyslenia

Oprali si rúcha – 8. november
8. novembra 2022
Play

„To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej.“ Zjavenie Jána 7:14

Ján vidí v nebesiach obrovské zástupy v bielych rúchach, no nevie povedať, kto to je.

Prečo?

Vysvetliť sa to dá tak, že Ján si nedokáže predstaviť, žeby úbohí, stratení hriešnici mohli niekedy žiariť takou veľkou a nebeskou čistotou a slávou, aké sú na obrovských zástupoch v bielom rúchu. Žiadna myšlienka nedokáže pochopiť skok zo zeme do neba. Vzdialenosť je nekonečná. Čo sa seje ako pominuteľné, je vzkriesené nepominuteľné.

Veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stojí pred Božím trónom, pretože si oprali rúcho a zbielili ho krvou Baránka.

Nespomína sa tu žiadna zásluha, obeť ani skutok. Jediné, čo môže zachrániť hriešnika, je Ježišova krv. To je výkupné. Dostaneš svoje miesto v nebesiach vďaka Jeho obeti a to s takou istotou, s akou si prijal Ježiša.

Ako si mám oprať rúcho a zbieliť ho v krvi Baránka?

Rozmýšľal si už nad tým, že Ježiš poskytol ľuďom pomoc, ktorú hľadali? Slepí prišli k Ježišovi so svojou slepotou. Dostali späť svoj zrak. Hluchí prišli so svojou hluchotou. Ježiš im otvoril uši. Malomocní sa modlili za uzdravenie z malomocenstva a boli očistení.

Tak isto máš prísť k Ježišovi so svojimi hriechmi. Urobíš to, keď Mu ich vyznáš. Popros Ho, aby ťa prikryl svojou milosťou.

Musíš vedieť, že Ježiš ťa svojou krvou očistí od každého hriechu. Nič sa nedá porovnať s tým, keď má človek odpustené hriechy. To prináša pokoj do mysle a veľkú istotu.

Opral si si rúcho, zbielil ho v krvi Baránkovej a prijal si odpustenie hriechov? Ak áno, si na ceste do neba. Čoskoro sa pripojíš k davu ľudí, ktorí neúnavne oslavujú Pána za nepochopiteľnú skutočnosť, že sú spasení jedine milosťou.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.