Oslobodení k slobode - 20. jún - evs.sk

Zamyslenia

Oslobodení k slobode – 20. jún
20. júna 2023
Play

„Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnutí zase do jarma otroctva!“ List Galatským 5:1

Zdá sa, že je všetko v poriadku. Zamestnávaš sa tým, čo je správne. Mnohí nad tým veľmi nerozmýšľajú, ale ty to berieš vážne. Chceš, aby tvoje kresťanstvo nieslo ovocie. Horlíš pre Boha.

Môžeš sa však vzdialiť od Ježiša, a ani o tom nevieš. Si tak zamestnaný sebou a svojím kresťanským životom, že Ježišovi nezostáva veľa priestoru. V tvojom živote mohlo začať pomalé odpadnutie od viery.

Možno si myslíš, že mnohí iní sú v oveľa väčšom nebezpečenstve. Myslíš na tých, ktorí nie sú takí dôslední voči hriechu, a máš pravdu. Ale tiež hrešíš, ak nežiješ v slobode a radosti, ktorú Ježiš pre teba získal.

Ježiš ťa nielen vykúpil spod kliatby zákona, ale ťa oslobodil aj od samotného zákona. Patríš Jemu a Jeho vôli. Ježiš ťa oslobodil od všetkých požiadaviek. Žije v tvojom srdci so svojou láskou. Čím viac moci získa Ježiš a Jeho milosť nad tebou, tým viac ovocia lásky je v tvojom živote.

Božia milosť nespôsobuje, že si nečinný. Práve naopak! Keď ťa Hospodin obklopuje radosťou zo spasenia, Jeho milosť ťa oslobodzuje, aby si Mu slúžil. Vo všetkom, čo robíš, ťa nesie a napĺňa sloboda v Ježišovi.

Oslobodil ťa od všetkých väzieb zákona. Teraz stoj pevne! Nenechaj sa opäť chytiť a poviazať! Požiadavky iných ľudí aj naše vlastné sa ľahko vkradnú a zoberú nám radosť a odvahu. Pamätaj si: všetky Božie požiadavky na teba Boh požiadal od Ježiša. Preto ti Hospodin vychádza oproti jedine s milosťou.

Ježiš je naplnením zákona. Spravodlivosť, ktorú zákon požaduje, dostávaš nezaslúžene z milosti.

Stoj pevne v tejto slobode. Spievaj pieseň na slávu Baránka!

Reťaze boli zlomené! Si slobodný!

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.