Osviežený a obnovený - 9. december - evs.sk

Zamyslenia

Osviežený a obnovený – 9. december
9. decembra 2022

„Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.“ (Ž 80:20)

V cirkvi často počúvame slovo prebudenie.  Možno sa však pýtame, čo presne prebudenie je. Myslím si, že toto slovo príliš mystifikujeme a preto nemusíme nutne chápať jeho skutočný význam.

Prebudenie je iný výraz pre osvieženie, obnovu alebo jednoducho návrat niečoho do svojho pôvodného stavu.

Napríklad, keď niekto kúpi staré auto zo šrotoviska, urobí na ňom karosériu, premaľuje ho, pridá nové pneumatiky a disky a vloží nový motor, je to obnova. Keď ho vidíte jazdiť po ceste, nemôžete uveriť, že je to to isté auto.

Alebo ak máte rastlinu, ktorá vädne, ale po zalievaní opäť ožije, aj to je obnova.

Žalmista sa modlil: „Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť?“ (Ž 85:7) A Žalm 80:20 hovorí: „Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení.“

Prebudenie je osvieženie. Prebudenie je obnova. Pre veriaceho je prebudenie návratom k prvému rozkvetu vzťahu lásky s Ježišom Kristom. Niekedy, keď už nejaký čas kráčame s Pánom, vášeň začne slabnúť. Horlivosť sa začne vytrácať a my už nemáme také nadšenie z chôdze s Pánom ako predtým.

Pri kráčaní s Kristom chceme dlhú životnosť, ale nechceme obetovať svoju vášeň.

Prebudenie nastáva vtedy, keď Boží ľud opäť ožíva, pretože je osviežený. Bol naplnený a obnovený do pôvodného stavu.

A čo je pôvodný stav? Je to ten istý stav, v akom bola cirkev v prvom storočí, cirkev z knihy Skutkov apoštolov. Je to cirkev, ktorá obrátila svoj svet hore nohami.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.