Otče, chcem - 29. september - evs.sk

Zamyslenia

Otče, chcem – 29. september
29. septembra 2023
Play

„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.“ Evanjelium podľa Jána 17:24

V tejto modlitbe používa Pán Ježiš silný výraz: „Otče, chcem.“

Pán Ježiš používa toto slovo veľmi zriedka. Znamená to požadovať, očakávať, vložiť celú svoju vôľu. Pán Ježiš požaduje, aby tam, kde je On, boli všetci, ktorí veria v Neho, aby mohli vidieť Jeho slávu!

Boží Syn trpel a zomrel za naše hriechy, aby sme v Ňom boli svätí. To je cieľ spasenia. O slávu, ktorú má Pán Ježiš u svojho nebeského Otca od večnosti, sa chce deliť so všetkými, ktorí v Neho veria.

Tu v časnosti sú podmienky pre kresťanov ťažké. Preto je o Božích dedičoch a Ježišových spoludedičoch napísané: „Ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme , aby sme s Ním boli aj oslávení.“ (R 8:17)

To samozrejme neznamená, že máme trpieť kvôli našim hriechom. To urobil Pán Ježiš. Tam s Ním nebol nikto a nikto s Ním ani byť nemohol.

Pán Ježiš a Jeho spása nie sú na svete populárne. Preto ani my, ktorí v Neho veríme, nie sme populárni. Spolu s Pánom Ježišom a evanjeliom sme v tomto svete objektom pohŕdania, protivenstiev a prenasledovania. Ale takéto veci kvôli Pánovi Kristovi sú len dôkazom, že sme na správnej ceste. Táto cesta sa končí tým, že budeme s Ním oslávení.

Uvidíme a podľa pôvodného textu zažijeme slávu, ktorú má Pán Ježiš, pretože Otec Ho miloval ešte pred stvorením sveta.

Nasmerujme svoj pohľad na túto slávu! Tak, ako veríme v Pána Ježiša, tak dostaneme aj Jeho slávu!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.