Otče náš - 7. apríl - evs.sk

Zamyslenia

Otče náš – 7. apríl
7. apríla 2022
Play

„Otče náš, ktorý si v nebesiach.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:2

Takto sa začína modlitba, ktorú nás naučil Pán Ježiš.

V skutočnosti nikto nemôže použiť takéto oslovenie Boha v nebi, okrem tých, ktorí veria v Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Pretože len ten, kto verí v Pána Ježiša, sa voči Bohu nachádza vo vzťahu dieťaťa k Otcovi.

To ale neznamená, že túto modlitbu máme zakázať tým, ktorí ešte neveria. Nemáme na to právo. Táto modlitba môže byť úprimným vyjadrením toho, že človek začína hľadať Boha, pretože je v núdzi a naozaj túži obrátiť sa k Nemu a k Jeho pomoci.

Keďže veríme v Ježiša Krista, Boh je naším Otcom a v tejto modlitbe Ho môžeme aj tak nazývať. Je to obrovská vec. Ty, ktorý veríš v Pána Ježiša, máš právo nazývať všemocného Boha v nebi svojím Otcom!

Toho, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko v ňom. Rozmýšľaš nad tým, čo to znamená?

Ťažko je počítať s Božou starostlivosťou vtedy, keď sme v obrovských ťažkostiach, keď stojíme pred neriešiteľnými problémami, alebo keď sa cítime odsudzovaní svojím svedomím za naše hriechy a neveru.

Ako keby sme nevládali veriť, že sa postará aj o nás.

Pamätajte, čo hovorí Pán Ježiš. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo Mňa. Keď veríš v Pána Ježiša, si v Božej otcovskej starostlivosti. Pán Ježiš chce, aby sa nám tejto starostlivosti dostalo, aby sme privolali na pomoc všemocného Boha slovami Otče náš.

Toto dokazuje, aké obrovské právo a požehnanie sme v tejto modlitbe získali. Na to myslite vždy, keď sa ju modlíte!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.