Otvorilo sa nebo - 8. december - evs.sk

Zamyslenia

Otvorilo sa nebo – 8. december
8. decembra 2022
Play

„Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo.“ Evanjelium podľa Lukáša 3:21

Čo sa deje, keď sa modlíš? Nesmieš podľahnúť pokušeniu uveriť, že modlitba sú len slová. Možno si zdravý rozum myslí, že je to tak. Možno aj ty to tak cítiš. Ale Božie slovo hovorí niečo iné.

Keď sa Ježiš modlil, otvorilo sa nebo.

V Ježišovom živote to tak bolo, a je pre Neho dôležité uistiť nás skrze svoje Slovo, že každé Božie dieťa žije pod otvoreným nebom.

Ježiš povedal Natanaelovi: „Uvidíte nebo otvorené.“ Toto slovo sa naplnilo, keď zúrivý dav kameňoval Štefana. Videl otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Božej. Ján zažil to isté, keď mu Ježiš dal úžasné zjavenie na ostrove Patmos, otvorené dvere do neba.

Nebo otvoril Ježiš. My to nedokážeme, ale ani to nie je potrebné. Už sa to stalo. Nebráni nám to, aby sme videli spojenie medzi modlitbou a otvoreným nebom. Moje ani tvoje meno ho neotvára. Boh ti daroval meno Ježiš. V tom mene môžeš vstúpiť. Predstúp teda smelo. Nezdržuj sa, lebo Boh ťa očakáva.

Ján videl v nebesiach modlitby svätých v zlatých nádobách. Je to obraz toho, aká vzácna je pre Boha modlitba.

Zaujímalo by ma, či je nejaké spojenie medzi duchovnou chudobou a nedostatkom modlitby. Keď na perách kresťana utíchne modlitba, nastáva duchovná chudoba. Uč sa od Ježiša. Len raz sa spomína, že sa pri Jeho modlitbe otvorilo nebo. Vedel však, že Otec Ho vždy počuje. Preto Jeho život oplýval modlitbou.

V nebi uvidíš, že modlitba v Ježišovom mene dáva nebeské sily do pohybu. Na zemi musíš kráčať vo viere, ale vlož svoju dôveru do mnohých Božích zasľúbení. Využi právo na modlitbu. Modlíš sa pod otvoreným nebom a každý, kto prosí, dostane. Povedal to Ježiš.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.