Oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci - 19. január - evs.sk

Zamyslenia

Oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci – 19. január
19. januára 2022
Play

„…oznámim ti veľké a nedosažiteľné veci, o ktorých nevieš.“ Jeremiáš 33:3

Takto odpovedá Boh tomu, kto na Neho volá.

My ľudia nedokážeme porozumieť Božiemu Slovu na základe nášho vlastného chápania. Každý, kto je z pravdy, to pociťuje ako utrpenie. Cíti to ako prekážku vo svojom živote s Bohom a ako prekážku v tom, že Pán ho nemôže použiť.

Takýto pocit je bolestný, ale pre kresťana je dobrý a zdravý. Dáva nám pravý postoj k sebe a k Bohu a k úlohám, do ktorých nás Pán postavil.

My nepoznáme všetko, čo je potrebné pre náš život s Bohom a pre naše konanie v Božom kráľovstve. Keď si to neuvedomíme, skončíme zle.

Pozrime sa preto pravde do očí. My sami zo seba nič nedokážeme a ani nevlastníme ten najdôležitejší predpoklad pre náš duchovný život a skutky. Keď to chápeme, vtedy sa otvára naše srdce Pánovmu zasľúbeniu: „Oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš.“

Keď nevieš, čo so sebou a nevieš, ako máš myslieť a čo robiť, tak prijmi toto slovo. Boh ťa povzbudzuje: „Vzývaj ma a vyslyším ťa.“

Všetko, čo Boh chce, aby sme robili a akí máme byť, bude On sám uskutočňovať skrze nás. On sám nám zjaví svoje Slovo tak, aby sme chápali. On nám dáva svojho Ducha, aby sme mohli poznať to, čo máme od Neho, a aby sme boli vstave prijať to a použiť.

Ale keď k Nemu voláš, musíš sa naučiť hľadať odpoveď v Božom Slove. Pretože skrze Slovo Boh napĺňa svoje zasľúbenie o tom, že nám oznámi veľké a nedosažiteľné veci, o ktorých nevieme.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.