Pán Ježiš sa modlí za svojich učeníkov - 9. september - evs.sk

Zamyslenia

Pán Ježiš sa modlí za svojich učeníkov – 9. september
9. septembra 2023
Play

„Ja za nich prosím; nie za svet prosím, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji.“ Evanjelium podľa Jána 17:9

Časť evanjelia, z ktorej sú vybrané tieto slová, sa nazýva Ježišovou arcipastierskou modlitbou.

V nej sa Pán Ježiš modlí za svojich učeníkov. V prvom rade za svojich apoštolov, ale aj za všetkých, ktorí skrze ich Slovo prídu k viere v Neho.

„Ja za nich prosím, nie za svet prosím,“ hovorí Pán Ježiš svojmu Otcovi v nebesiach. Tieto slová musíme pochopiť správne. Neznamená to, že Pán Ježiš neprosil za ľudí vo svete a za ich spásu. Na kríži prosil za svojich nepriateľov, a je taký istý aj dnes, až naveky. Aj tvoji blízki priatelia, ktorí nie sú obrátení, alebo iní, ktorých v modlitbách prinášaš pred Pána Ježiša, aj oni sú predmetom Jeho modlitieb.

Ale v tejto v arcipastierskej modlitbe sa Pán Ježiš modlí len za tých, ktorí v Neho veria.

O nás, ktorí v Neho veríme, hovorí, že patríme Bohu. Sme Božím vlastníctvom, pretože patríme Pánovi Ježišovi. Všetko, čo Pán Ježiš má, je Otcovo. A všetko, čo má Otec, patrí Pánovi Ježišovi. Nedokážeme pochopiť hĺbku týchto slov. Sú oveľa hlbšie, ako môžeme pochopiť a nieto ešte vysloviť. Ale jednu vec chápeme. V tejto Ježišovej modlitbe spočíva nepochopiteľné bohatstvo. Pán Ježiš sa modlí tak, že Ho učeníci môžu počuť. Môžu sa neskôr na Jeho modlitbu odvolávať. Pán Ježiš chce, aby sme s touto Jeho príhovornou modlitbou počítali.

Keď Boží Syn zaujal svoje miesto po Otcovej pravici, pokračuje v modlitbách za tých, ktorí v Neho veria.

„Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.“ (Žid 7:25)

To isté sa hovorí aj v Liste apoštola Pavla Rímskym 8,34: „Kristus … sa aj prihovára za nás“.

Je to Boží úmysel, aby si podľa toho žil.

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.