Pán Ježiš zvíťazil! - 7. jún - evs.sk

Zamyslenia

Pán Ježiš zvíťazil! – 7. jún
7. júna 2021
Play

„Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.“ Evanjelium podľa Matúša 4:1

Potom, ako sa Pán Ježiš v Jánovom krste vyznal zodpovedným za hriechy všetkých ľudí, bol Duchom – tým istým, ktorý sa zjavil pri Jeho krste – vyvedený na púšť, aby bol pokúšaný diablom. Bude vystavený podobnej skúške, ako boli vystavení Adam a Eva v raji, a ako sú po nich všetci ľudia vystavovaní. Pán Ježiš je vystavený všetkým skúškam, akým sme vystavovaní my. (Žid 4:15) Aby sme pochopili slová o pokúšaní Pána Ježiša, musíme si podrobnejšie všimnúť dva fakty. Po prvé, stojíme tu zoči-voči osobnému svedectvu nášho Spasiteľa. Nemáme žiadnych svedkov, ktorí by boli vtedy na púšti. Pán Ježiš bol vo svojom zápase s diablom sám. Keď sa dozvedáme o tomto pokúšaní, znamená to, že o ňom svedčil Ježiš svojim učeníkom a tí toto svedectvo prinášajú ďalej – nám. Z Božieho Slova vieme, že Pán Ježiš bol pokúšaný aj predtým, aj potom. Ale Ježiš rozpráva len o tomto pokúšaní na púšti. Znamená to, že vedieť o ňom musí mať pre nás zvlášť dôležitý význam! Druhý fakt, ktorý si musíme všimnúť, je, že Pán Ježiš nepoužil nič zo svojej Božskej moci. Keby to Pán Ježiš spravil, nemohol by byť vôbec pokúšaný. „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho.“ (Jk 1:13) Boží Syn má byť pokúšaný ako človek. Má stáť na mieste človeka a bojovať ľudský zápas proti satanovi. Zápas na púšti je rozhodujúcim bojom medzi satanom na jednej strane a ľudstvom, reprezentovaným Pánom Ježišom, na strane druhej. Preto má pre nás rozhodujúci význam, aby sme porozumeli slovu o pokúšaní Pána Ježiša. Toto slovo vyjadruje, aký je nebezpečný satan a jeho pokúšanie. Ale vyjadruje aj nádhernú správu: Pán Ježiš zvíťazil!

Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.