Počuť a zachovávať - 20. júl - evs.sk

Zamyslenia

Počuť a zachovávať – 20. júl
20. júla 2021
Play

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Evanjelium podľa Jána 14:21

Láska k Ježišovi sa prejavuje dvomi spôsobmi: poznať Ježišove prikázania a poslúchať ich. Láska sa vždy buduje na slovách milovanej osoby. List od nej sa nikdy nečíta len raz. Nesie v sebe správu, ktorá znamená niečo dôležité vďaka menu na konci listu. To platí aj pre slová Pána Ježiša. Stojí za celou Bibliou, preto sú jej slová nesmierne cenné pre toho, kto Ho miluje. Nie sú ako nedotknuteľná investícia. Nie, kresťan z nej pravidelne vyberá deň za dňom. Kým čítaš a počúvaš, musíš sa modliť: Pane, pomôž mi pevne sa držať tvojho slova! Ak nemám Božie slovo, ktorého by som sa pridŕžal, viera zomiera. Viera žije zo Slova. Ak nedostane Slovo, zomrie. Ak však dostáva hojnosť výživy z Božieho slova, uzdravuje sa a silnie. Božie slovo nemáš, ak ho nepoužívaš. Preto potrebuješ čerpať živiny zo Slova. Ak tak nerobíš, láska k Ježišovi sú len prázdne frázy. Najprv musíš počúvať a potom konať. Počuť a zachovávať je jeden z aspektov. Druhý je, že veríš tomu, čo počuješ. Polož základy na skale. Nech je Božie slovo základom tvojho života. Nepočúvaj, čo si myslia a hovoria iní. Pomoc a rady ľudí nestačia. Je to celkom iné ako to, čo povedal Boh. To stojí pevne naveky. Ak Slovo sľúbi celkové a úplné spasenie tomu, kto verí v Ježiša, musíš sa uspokojiť, že dielo je už dokonané. Ak si netrúfaš veriť Božím zasľúbeniam, nezachovávaš Slovo. Tvoja myseľ nedokáže pochopiť, aké obrovské výsady má kresťan. Môžeš im ale veriť, lebo ich povedal Boh. To platí aj o všetkom, čo Ježiš povedal o živote tu na zemi. Máš sa prispôsobiť Božiemu slovu. Ak to neurobíš, nemiluješ Ježiša, ktorý hovoril v Božej autorite. Počúvaj Ho, nasleduj a miluj.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.