Pokoj - 16. júl - evs.sk

Zamyslenia

Pokoj – 16. júl
16. júla 2022
Play

„Lebo On je náš pokoj.“ List Efezským 2:14

Každý veľmi túži po pokoji. Pokoj znamená celistvosť, súdržnosť, harmóniu. Kto by nechcel život, kde táto trojica tvorí základ pokoja? Predstav si, že sa môžeš pozrieť späť na život, ktorý bol zjednoteným celkom od začiatku do konca! Predstav si mať pokoj s Bohom a ľuďmi!

Mnohí kresťania sa na rozdiel od toho pýtajú: Prečo som taký rozpoltený? Prečo sa moja myseľ tak znepokojuje? Prečo sa môj pokoj tak ľahko naruší?

Je to preto, že máš slabú vieru.

Môže to však byť aj inak. Boh chce, aby tvoj nový človek rástol. Musí sa živiť Jeho Slovom. Ak tomu budeš venovať pozornosť a zoberieš si to k srdcu, tvoja dôvera v Ježiša sa posilní. Tvoja viera bude rásť. Vtedy začneš počítať s Ježišom ako so svojím pokojom. On ním zostane aj vtedy, keď ťa obviňuje hriech, sklamanie a slabosť.

Máš pokoj skrze vieru v Ježiša. Hriech oddeľuje od Boha, ale v tvojom živote to nerobí. Stojíš na večnej pôde spasenia a prikrýva ťa milosť. Vtedy ťa hriech nevedie od Ježiša ale k Nemu. Môžeš prichádzať znova a znova. Musíš znova a znova prijímať odpustenie všetkých svojich hriechov. Musíš byť opäť očistený v Jeho krvi. Krv ťa robí bielym ako sneh.

Preto máš pokoj, ktorý trvá. Nie je to kvôli niečomu, čo je v tebe, ani niečomu, čo si ako kresťan spravil vo svojom živote. Pokoj je založený na Tom, ktorý je tvojím pokojom. Viera v Ježiša dáva srdcu pokoj a harmóniu, ktorú ti nik iný nemôže dať.

Vo svete nemáš pokoj. Stretávaš sa tu s mnohými ťažkosťami. Môže to byť doma, v manželstve, na pracovisku alebo v spoločenstve. Ale Slovo káže za každých okolností: Ježiš je tvoj pokoj.

Vo všetkom, čo ťa postretne, On prichádza k tebe. Dotkne sa všetkého, čo bolí. Spomínaš si, že povedal: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na tomto svete máte súženie. Ale dúfajte, ja som premohol svet.“

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.