Postaviť sa za Boha v pohanskej kultúre - 9. máj - evs.sk

Zamyslenia

Postaviť sa za Boha v pohanskej kultúre – 9. máj
9. mája 2021
Play

„Vtedy mu riekol Hospodin: Čo to máš v ruke?“ (2M 4:2)

Boli časy, keď boli kostoly plné a ľudia mali silnú vieru v Boha. Tieto časy sú však dávno za nami. Väčšina ľudí  vôbec nerozumie Božiemu slovu. A domnievam sa, že väčšina ľudí nikdy nepočula presne a jasne hlásané evanjelium.

Z tohto dôvodu cítim bremeno prinášať ľuďom evanjelium. Sme povolaní hlásať evanjelium pohanskej kultúre tohto sveta. A prívlastok pohanský nemyslím v zlom slova zmysle. Je to len opis súčasnej kultúry. Myslím tým ľudí, ktorí veria všetkému možnému okrem toho, čo je pravé a správne.

Keď bol Mojžiš povolaný k pohanskej egyptskej kultúre, mal mnoho výhovoriek, prečo by Boh nemal posielať práve jeho. Zahŕňalo to aj nasledovnú výhovorku:  „Veď mi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia: Nezjavil sa ti Hospodin.“ (2M 4:1)

„Vtedy mu riekol Hospodin: Čo to máš v ruke?

Odpovedal: Palicu.

Riekol mu: Hoď ju na zem.

Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal.“ Had, presnejšie kobra, bola symbolom Egypta. Boh v podstate hovoril: „Ja som mocnejší než had. Som silnejší než Egypt a faraón.“

Potom Boh povedal Mojžišovi, aby chytil hada za chvost. V dnešnej reči by to mohlo znieť: „Chyť tigra za chvost. Neboj sa.“ Hady sa však za chvost nikdy nechytajú.  Mohli by sa totiž skrútiť a poštípať toho, kto ich drží. Mojžiš ho však zodvihol a z hada sa znova stala palica.

Podobne ako Mojžiš sme boli Bohom povolaní reprezentovať Ho v pohanskej kultúre. Boh nehľadá dobrých rečníkov, ale poslušných služobníkov.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.