Pravá vec - 21. máj - evs.sk

Zamyslenia

Pravá vec – 21. máj
21. mája 2022
Play

„Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kol 3:16)

„Musíte stráviť veľa času manipuláciou s falošnými peniazmi, aby ste vedeli rozpoznať, ako vyzerajú,“ povedala Ruth Bell Graham mužovi zo Scotland Yardu, ktorý mal na starosti identifikáciu falošných peňazí.

„Nemusím,“ odpovedal. „Nikdy sa falošných peňazí nedotýkame. Celý deň máme v rukách pravú, reálnu menu. A keď sa k nám dostane falošná bankovka, rýchlo ju rozpoznáme.“

Ako kresťan by si sa mohol zblázniť pri pokuse držať krok s najnovšími herézami a falošnými učeniami, ktoré ľudia šíria vo svete. Ak sa však dobre oboznámiš s Božím slovom a budeš mu zasvätený, okamžite rozpoznáš falošné učenia. Budeš počuť niekoho niečo povedať a hneď ti napadne, že to nie je správne. Budeš vedieť, čo Božie slovo skutočne hovorí a čo nie, pretože Boh ti dá duchovné rozlišovanie.

Stráv dnes čas štúdiom pravého slova. Ak niekedy bol čas, v ktorom by sme potrebovali duchovné rozlišovanie, tak je to teraz. Slovami apoštola Pavla: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ (Kol 3:16)

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.