Pre spravodlivosť - 9. júl - evs.sk

Zamyslenia

Pre spravodlivosť – 9. júl
9. júla 2021
Play

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ Mt 5:10

Prenasledovanie kresťanov je prítomné po celom svete. Naši kresťanskí bratia a sestry trpia v krajinách ako Severná Kórea, Čína či Rusko. Trpia v islamských štátoch, kde s nimi príšerne zaobchádzajú – dokonca ich popravia, ak vyznajú vieru v Krista. ISIS je známe páchaním podobných zverstiev akým čelili veriaci v Starom a Novom zákone.

Prenasledovanie sa môže prejaviť rôzne. Môže byť telesné. Môže to byť strata života alebo jeho ohrozenie.. Môže byť slovné.  Ľudia sa ti môžu vysmievať, prehliadať ťa alebo ťa urážať pre vieru v Ježiša Krista. Môže prísť aj iným spôsobom. Ale ono príde.

Biblia hovorí: „všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní“ (2Tim 3:12). Myslím, že tohto zasľúbenia sa často nedožadujeme. Kedy si sa naposledy modlil, aby sa naplnilo v tvojom živote? Nárokujeme si zasľúbenia o ochrane a o starostlivosti. Ale kedy si naposledy povedal: „Pane, Ty si zasľúbil, že ak budem žiť zbožný život, budem prenasledovaný. Tak  daj, nech as tak stane.“ Nie, tak si sa nemodlil. Ani ja.

Neurčujeme, aké ťažkosti či problémy nás postretnú. Jediné, o čom rozhodujeme, je, ako na ne zareagujeme, keď prídu. Ježiš povedal o prenasledovaní toto: „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mt 5:10) Príliš často sme však prenasledovaní z nesprávnych  dôvodov. Ježiš nepovedal: „Blahoslavení prenasledovaní pre to, že sú protivní a zlí.“ Nech je to pre to, že si zbožný muž, zbožná žena. Buď si istý, že má správnu príčinu.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.