Prejav Mu úctu - 28. január - evs.sk

Zamyslenia

Prejav Mu úctu – 28. január
28. januára 2023
Play

„Klaňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe, chvej sa pred Ním celá zem!“ Žalm 96:9

Prvá časť tohto verša sa dá preložiť aj takto: „Klaňajte sa Hospodinovi v svätom odeve.“

K Hospodinovi sa môžeš modliť v akomkoľvek oblečení. Môžeš k Nemu hovoriť v každom čase a na každom mieste, napriek tomu Božie slovo hovorí: „Klaňajte sa Hospodinovi v svätom odeve.“

Vonkajšie formy nie sú bezvýznamné. Dlhodobo ovplyvňujú náš názor aj postoj bez toho, aby sme si to uvedomili. Nedostatok rešpektu k spoločenským konvenciám vedie k nedostatku rešpektu v postoji človeka. Platí to aj v našom vzťahu k Bohu.

Božie slovo nám nepredpisuje konkrétne vonkajšie formy, ktoré sa musia vždy a všade dodržiavať. Tam, kde kresťania poznajú chvenie v prítomnosti svätého Boha, vzniká túžba vyjadriť rešpekt a úctu voči Bohu aj navonok. Podľa Božieho slova však skloniť sa pred Bohom nie sú povolaní len kresťania. Celý svet sa má pred Ním pokoriť.

Jedného dňa budú všetci Boží nepriatelia ležať ako podnož pod Ježišovými nohami. Na zemi sa Mu posmievali a opovrhovali Ním. Dnes to robí mnoho ľudí. Znesväcujú, čo je sväté tým, že to vťahujú do nevhodných spojení. Božie slovo sa niekedy používa v snahe rozosmiať iných. Z kostolov sa stávajú umelecké strediská, kde sa môže konať čokoľvek.

Ľudia, ktorým nič nie je sväté, sú nešťastní. Všetky ich obranné mechanizmy sú zničené. Všetko sväté sa rozpadáva.

Najhorší zo všetkého je Boží súd. Boh nás nechá ochutnať to, čo Mu predkladáme. S úzkosťou sa musíme pýtať: Dokedy bude Boh tolerovať, že sa Mu vysmievajú? Kedy nastane hodina Jeho súdu?

Pre Boží ľud platí: Nedovoľ svetskému duchu a mysleniu preniknúť dovnútra. Nikdy neprichádzaj pred Hospodina bez toho, aby si si uvedomil, že Boh je svätý, a ty si prach a popol. Prejav Mu úctu.

Kde chýba bázeň pred Bohom, tam chýba láska. Nemôžeme milovať to, čo tajne alebo otvorene zneucťujeme. Preto máme Boha vyvyšovať vo svojom srdci aj na verejnosti. Uctievaj Hospodina v nádhere Jeho svätosti, chvej sa pred Ním! Klaňaj sa Hospodinovi v svätej ozdobe.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.